Telefon: 0455-211 80 | E-post: info@humantouch.nu

Human Touch som arbetsgivare

På Human Touch strävar vi efter ett öppet, ärligt och utvecklande arbetsklimat. Tveka inte att be kontoret, arbetsledare eller arbetskamrater om råd och hjälp. Tänk på att Du är en efterlängtad person på Din arbetsplats. Det är först när Du vet vad och hur Du ska göra som Du fungerar på rätt sätt i arbetet. God laganda och samarbete är viktigt för oss.

Den personliga assistentens uppdrag

För att kunna beskriva och förstå den personliga assistentens roll är det viktigt att utgå från de grundläggande motiv som ligger bakom rättigheten personlig assistans:

  • Möjligheten att stärka den enskildes rätt att leva ett självvalt och oberoende liv.
  • Möjligheten att åstadkomma villkor som är likvärdig med andra människors i motsvarande ålder.
  • Möjlighet till självbestämmande över sin egen livssituation.

Dessa grundläggande motiv anger förutsättningarna för en god personlig assistans.

Den personlige assistentens arbete ser olika ut beroende på vem hon eller han arbetar hos eftersom den ska vara just personlig.

Vi har kollektivavtal tecknat genom Vårdföretagarna.

Jag går både till och från jobbet med ett leende på läpparna.

Yrket har gett mig kunskap som jag kommer bära med mig hela livet.

Human Touch som assistansanordnare

Human Touch lägger extra stor vikt på engagemang och yrkesskicklighet för att följa lagar och regler, möta kunder och arbetskamrater med visad respekt och medmänsklighet.