Visselblåsning på Human Touch

Visselblåsarpolicyn

Varför visselblåsa?

Human Touch strävar vi efter att att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här humantouch.visslan-report.se.

 

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy längre ner på sidan. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

 

Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Human Touch. Är du osäker uppmuntrar vi dig till att läsa mer i vår visselblåsarpolicy längre ner på sidan.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om Företagets hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna nedanstående dokument:

Hur hanteras rapporterna?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.