Telefon: 0455-211 80 | E-post: info@humantouch.nu

Human Touch som assistansanordnare

Human Touch är ett företag som med engagemang och yrkesskicklighet ska följa lagen, möta kunder och arbetskamrater med visad respekt och medmänsklighet. Kunden ska genom våra insatser tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska anpassas till kundens individuella behov och stärka dess förmåga att leva ett självständigt liv med full delaktighet i samhället.

Du är unik

Human Touch ser varje assistansuppdrag, barn som vuxen, som individuellt och vi försöker ta tillvara på alla individuella förutsättningar och önskemål.

Vi tar ansvar

Om den assistansberättigade väljer Human Touch som assistansanordnare, överlåts hela arbetsgivaransvaret på Human Touch. Ett samarbetsavtal upprättas mellan den ersättningsberättigade (kunden) och Human Touch.

Ett uppdrag tar form

Human Touch sköter all kommunikation med berörda myndigheter inför starten av det nya uppdraget.

Innan starten går vi igenom:

 • Rekrytering och nyanställning av personliga assistenter
  I samband med anställning som personlig assistent görs en löneförhandling utifrån kollektivavtal, utbildning, erfarenhet och ålder. Utdrag ur belastningsregistret krävs alltid, likaså att man skriver på Human Touch tystnadsplikt och drogpolicy. Generell introduktion och personlig introduktion av den nya personalen kan skötas av kunden, redan befintlig personal eller av anhörig.
 • Schemaläggning av personliga assistenter
  Schemaläggning sker efter kundens behov och önskemål med hänsyn till arbetstidslagen, kollektivavtal och utifrån befintligt beslut.
 • Assistansomkostnader
  Informera om vilka redovisningsrutiner som finns för utbetalning av assistansomkostnader.
 • Utbildning och möten
 • Administrativa rutiner

Human Touch som arbetsgivare

Vi vill att Du ska trivas i Din arbetsmiljö, med arbetsuppgifter, kunder och arbetskamrater. På Human Touch strävar vi efter ett öppet, ärligt och utvecklande arbetsklimat.