Telefon: 0455-211 80 | E-post: info@humantouch.nu

Human Touch anno 1998

Human Touch startades av Käte Håkansson 1998 som enskild firma. Under årens lopp har företaget växt och 2012 ombildades Human Touch till aktiebolag. Företaget är främst verksamma inom Blekinge och huvudkontoret finns i Karlskrona.

Human Touch är ett privat företag med familjär och trivsam atmosfär som har lång erfarenhet av personlig assistans. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och kvalitet på våra tjänster för både anställda och kunder. 2022 var vår totala sjukfrånvaro 6,7%. Din personliga assistans skräddarsys efter behov och omfattning.

Inom företaget finns tillgång till undersköterskor, personliga assistenter, administrativ personal samt många andra yrkeskategorier. Vi har medarbetare som förutom svenska talar flera olika språk.

Vi inriktar oss på barn och vuxna i alla åldrar och vårt mål är att alla våra kunder och medarbetare skall vara nöjda med vår service.

Vi arbetar strukturerat efter vårt ledningssystem som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. För att säkerhetsställa rätt kvalitet på vårt arbete genomför vi årligen kvalitetsundersökningar bland våra medarbetare.

Human Touch har sedan tillståndskraven trädde ikraft 2011 tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Enligt nya regler från 1 jan 2019 ska IVO pröva insikt hos de personer som har bestämmande inflytande över verksamheten och samt de nya krav på att verksamheten slags ekonomiska förutsättningar för strukna bedrivas. IVO har meddelat 20191209 att lämplighetprövningens tre delar uppfylls av verksamheten som bedrivs av Human Touch AB.

  • Eva-Marie Persson, Lönehanteringen, arbetsmiljöarbete och utbildning
  • Milo Boström, Personalansvarig

Ägare

  • Käte Håkansson, VD

Ekonomi

Länk: Human Touch AB på allaverksamheter.se
Länk: Human Touch på allabolag.se

Juridisk Rådgivning

Human Touch anlitar Altius Advokatbyrå för våra kunders räkning samt för juridisk rådgivning. Läs mer om Altius Advokatbyrå på www.altiusadvokat.se

Käte Håkansson

Käte Håkansson

VD

Eva-Marie Persson

Eva-Marie Persson

Lönehanteringen, arbetsmiljöarbete och utbildning

Milo Boström

Milo Boström

Personalansvarig

Tillstånd från IVO

Human Touch har beviljat tillstånd från IVO och är en godkänd utförare av personlig assistans.

Skatteverket

Vi är godkända för F-skatt och betalar skatt och arbetsgivaravgifter enligt svensk lagstiftning.

Assistansersättning

Vi är godkänd betalningsmottagare av ersättning från Försäkringskassan och alla kommuner.

Kollektivavtal

Human Touch är anslutna till Kommunals kollektivavtal (Almega Vårdföretagarna, bransch G).

Human Touch som assistansanordnare

Human Touch lägger extra stor vikt på engagemang och yrkesskicklighet för att följa lagar och regler, möta kunder och arbetskamrater med visad respekt och medmänsklighet.

Human Touch som arbetsgivare

Vi vill att Du ska trivas i Din arbetsmiljö, med arbetsuppgifter, kunder och arbetskamrater. På Human Touch strävar vi efter ett öppet, ärligt och utvecklande arbetsklimat.